Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
ERP Çözümleri

ERP Çözümleri


ERP, Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen “Enterprise Resource Planning” kelimelerinden oluşmaktadır. ERP (kurumsal kaynak planlama) , işletmelerin kaynaklarını (insan kaynakları fiziksel kaynaklar finansal kaynaklar) bir araya getirerek uçtan uca yönetilmesini ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak ya da desteklemek için geliştirilmiş sistem ve yazılımların genel adıdır. ERP projeleri hızlı ve büyük ölçekli faydalar sağlar. Bu faydalar maliyet tasarrufundan, verimlilik artışına kadar uzanırken; aynı zamanda çok daha etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını yönetim kademesine kazandırmayı mümkün kılar. Bu sistemler, çok sayıda iş sürecini bir araya getirir ve bu iş süreçleri arasında veri akışı sağlar. ERP sistemleri, kuruluşun ortak işlem verilerini birden fazla kaynaktan toplayarak veri yinelemesini ortadan kaldırır ve tek doğruluk kaynağı ile veri doğruluğu sağlar.


ERP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde ERP sistemleri çok daha geniş bir alanda telaffuz edilmektedir. Bu sistemler günümüzde, her sektörden tüm büyüklüklerdeki binlerce işletmenin yönetiminde kritik önem taşımaktadır. Bu şirketler için ERP, tıpkı elektrik enerjisi gibi vazgeçilmezdir. ERP sistemlerinin, en önemli gerekliliğinin  bir işletmenin tüm bakış açılarındaki her verinin birleştirilmesi olduğunu görürüz. ERP sistemleri bunu sağlamak için, işletmenin çeşitli iş faaliyetlerini ele alan birçok yazılım modülünü tek bir veri tabanı altında çalıştırmaktadır. Özellikle, bazı işletmeler bir ERP sisteminin yalnızca bazı uygulamalarını seçip, bunları diğer ERP sistemleri veya bağımsız başka yazılımlar ile destekler. Böylece işletme ihtiyaç duyduğu ERP arayüzünü kendi oluşturmuş olur.Firmaların ERP’yi tercih etmeleri için 5 önemli neden vardır;

1.Entegre Finansal Bilgiler

Firma CEO’su firma hakkında genel bir performans değerlendirmesi elde etmek istediğinde Pek çok farklı doğru bilgiye ulaşacaktır. Finansın kendine ait gelir rakamları mevcuttur, satışların farklı bir rakamı vardır, ve buna benzer şekilde farklı departmanların farklı gelir tabloları olacaktır. ERP ise soru işareti bırakmayacak tek bir doğru tabloyu oluşturacaktır çünkü herkes aynı sistemi kullanır.


2.Entegre Müşteri Sipariş Bilgisi

ERP sistemleri müşteri siparişlerinin müşteri ilişkileri temsilcileri tarafından alınıp, yükleme yapılana kadar ve finansın gönderdiği fatura bilgileri gibi tüm verilerin toplandığı yerdir. Birbirinden kopuk, iletişim kuramayan çok farklı sistemlerin yerine bu bilgiyi tek bir sistemde toplayarak, firmalara farklı lokasyonlarda gerçekleşen iş akışlarını, siparişleri daha kolay takip etmeyi, imalatı koordine etmeyi, fatura ve yükleme işlemlerini takip etmeyi sağlar


3.Standardizasyon ve İmalat İşlem Hızlarının Artması

İmalatçı firmalar, özellikle büyük birleşme ve satın almalar ile farklı iş üniteleri, iş yöntemleri, bilgisayar sistemleri olan kurumları bir sistemde altında toplar. ERP tüm bu farklı imalat aşamaları için bir standart metot geliştirir.


4.Stokları Optimize Eder

İmalat iş akışlarını düzenleyerek, siparişin işletme için de hangi aşamada olduğunu görmemize imkan tanır. Çalışan sistem içinde stok kayıtlarının düzenli ve yeterli düzeyde kontrolünü sağlar, bu da müşterilere daha iyi teslimatlar imkanı tanırken, stok düzeyinin de firma için ideal seviye de olmasını ve yüklemelerin sorunsuz yürümesini sağlar.


5. İK Bilgilerinin Standardizasyonu

Özellikle çok sayıda departmana sahip firmalarda, İK tek bir çatı altında toplanmamıştır, en basitinden çalışanların sosyal hakları, iletişim ve hizmetler gibi. ERP bu sorunu da çözer.


ERP sistemlerinin spesifik iş avantajlarından bazıları da şöyledir;


Geliştirilmiş iş içgörüleri: Raporlarla oluşturulan gerçek zamanlı bilgilerden elde edilir


Daha düşük operasyon maliyetleri: Düzenli iş süreçleri ve ideal uygulamalarla sağlanır


Artan iş birliği: Kullanıcıların sözleşmelerde, isteklerde ve satın alma siparişlerinde veri paylaşması sayesinde sağlanır


Verimlilik artışı: Birçok işletme fonksiyonunda ve iyi tanımlanmış işletme süreçlerinde ortak bir kullanıcı deneyimi sayesinde sağlanır


Tutarlı altyapı: Arka ofisten ön ofise, tüm iş faaliyetleri aynı görünümü ve hissi verir


Daha yüksek kullanıcı benimseme oranları: Ortak bir kullanıcı deneyimi ve tasarımla elde edilir


Azalan risk: Geliştirilmiş veri bütünlüğü ve finansal kontroller sayesinde sağlanır


Daha düşük yönetim ve operasyon maliyetleri: Düzgün biçimlendirilmiş ve entegre sistemlerle sağlanır


Günümüzün iş dünyasında ERP’nin etkisi göz ardı edilemez. Kurumsal veriler ve süreçler ERP sistemlerinde toplandıkça, işletmeler ayrı departmanları birbirleriyle uyumlu hale getirip iş akışlarını iyileştirerek önemli tasarruflar elde edebilir.

Sonraki
Sunucu Yönetimi

Bize Soru Sorun

Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM